آموزش خواندن متار:


METAR/TAF GENERATOR

Insert up to 3 valid ICAO identifiers to get METAR and TAF Reports

ICAO CODES

این محتوا برای مشترکان محدود