آموزش جامع و فارسی MD 82

این آموزش شامل :۱-آموزش راه اندازی سیستم های هواپیما۲-آموزش کامل FMC3-آموزش تیک اف۴-آموزش تیک اف۵ . . .

این محتوا برای مشترکان محدود