طبیعی کننده ها

ORBX FTX Global BASE

از بهترین افزونه های طبیعی کننده ی شبیه ساز تغییراتی این افزونه ایجاد میکنه : افزایش کیفیت مدل های سه بعدی و سینری ها از درخت ها کشیده تا جاده...

CHASEPLANE

از جمله افزودنی هایی می باشد که به شما اجازه میدهد تا دسترسی کامل روی دوربین های شبیه ساز داشته باشید شما میتوانید با این افزونه آزادانه کل کاکپیت در...

3

TSS MD 80

ز جمله برنامه های طبیعی کننده که این بار صدای هواپیما را واقعی تر میکند ویژگی ها: صدای واقعی چرخ ها صدای واقعی فلپ ها صدای واقعی خلبان خودکار صدای...

4

Lockheed C-130 Hercules Sound

ویژگی ها: صدای واقعی چرخ ها صدای واقعی فلپ ها صدای واقعی خلبان خودکار صدای  واقعی Stall صدای  واقعی Over Speed صدای واقعی داخل کابین صدای  واقعی روشن و خاموش...

MJC8 Q400 Cockpit Sound

از جمله برنامه های طبیعی کننده که این بار صدای هواپیما را  واقعی تر میکند ویژگی ها: صدای واقعی چرخ ها صدای واقعی فلپ ها صدای واقعی خلبان خودکار صدای ...

777 sound tss

از جمله برنامه های طبیعی کننده که این بار صدای هواپیما را  واقعی تر میکند ویژگی ها: صدای واقعی چرخ ها صدای واقعی فلپ ها صدای واقعی خلبان خودکار صدای ...

5

NGX 737 sound

از جمله برنامه های طبیعی کننده که این بار صدای هواپیما را  واقعی تر میکند ویژگی ها: صدای واقعی چرخ ها صدای واقعی فلپ ها صدای واقعی خلبان خودکار صدای ...

PrecipitFX

این برنامه اثرات باران و برف را روی باند بسیار طبیعی جلوه میدهد همچنین دود حاصل که از موتور هواپیما خارج میشود را بسیار واقعی تر نشان میدهد دانلود از...

2

EZdok Camera

  از محبوب ترین و کاربردی ترین برنامه هایی که ساخته شده برای fsx میتوان همین برنامه ی ez camera را نام برد به کمک این برنامه میتوان نقص شبیه...

ORBX FTX GLOBAL

از جمله افزودنی هایی که جهت طبیعی کرن فضای شبیه ساز ساخته شده این افزونه پوشش های گیاهی و نور پردازی اماکن را طبیعی تر میکند ویژگی ها : تنظیم...

7