نمایش تمام مطالبی که دارای برچسب انلاین هستند

آموزش پرواز آنلاین (vatsim)

یکی از جذاب ترین چالش ها در شبیه ساز آنلاین پرواز کردن است   زیرا وقتی شما آنلاین پرواز کنید همانند واقعیت برج مراقبت دارید و آب و هوای انلاین...

FS Global real weather

همواره یکی از چالش های کاربران شبیه ساز موضوع وضعیت آب و هوایی در شبیه ساز است . چه در ابعاد بزرگ نظیر وضعیت کلی آب و هوایی یک کشور...

A2A Comanche 250

در میان محصولات شرکت A2A چند محصول از اقبال بیشتری برخوردار بودند . P-51 و Piper Comanche . البته C172 و C182 نیز محصولات جذابی برای کاربران بودند ، خصوصا...